ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   ΞΑΝΘΗ, 24 Νοεμβρίου 2017

               ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

               ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                            Αριθ.Πρωτ. 50396

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

    ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ

Τηλ. Επικοιν. : 2541350827

E-mail :  

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Διακηρύσσει ότι:

            Εκτίθεται σε πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του κοινόχρηστου υπαίθριου χώρου έκτασης έως 313 τ.μ. που βρίσκεται  στην  Πλατεία Διοικητηρίου (περιοχή άνωθεν του δημοτικού parking έως την οδό Μ.Βόγδου ανατολικά του Ι.Ν. της του Θεού Σοφίας) με σκοπό την προσωρινή εγκατάσταση ψυχαγωγικών μέσων (Λούνα πάρκ) κατά την διάρκεια της περιόδου των Χριστουγέννων Πρωτοχρονιάς 2017-2018, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των τριών χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (3.472,50)€.

            Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης θα αρχίσει με την υπογραφή του συμφωνητικού και θα λήξει την 11/01/2018.

            Η Δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο, στην Πλατεία Δημοκρατίας , την 4η  Δεκεμβρίου   2017 ημέρα Δευτέρα  και από ώρα 10.00 π.μ. έως τις 10.30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που έχει οριστεί σύμφωνα με την 347/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

            Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι οι ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού διακοσίων πενήντα ευρώ 347,25 € υπέρ του Δήμου και βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος στη ΔΟΥ συναφούς  δραστηριότητας.

            Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης από το Τμήμα Ταμείου & Εσόδων του Δήμου, (πλατεία Δημοκρατίας) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και από την ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης στη διαδρομή: https://www.cityofxanthi.gr/enimerosi/nea/prokdiag.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

 

Κατεβάστε τους όρους της διακήρυξης

 


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.