ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Ξάνθη, 21 Αυγούστου 2017

           ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

           ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                   Αριθ.Πρωτ. 35378

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

   ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

 

Διακηρύσσει ότι:

 

          Εκτίθεται σε επαναληπτική πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του αρ.21 καταστήματος   που βρίσκεται  στη  Δημοτική Αγορά στην οδό Κων/νου Μπένη  , έκτασης 13,00 τ.μ. συνολικά με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των 90,00€.

            Η Δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο, στην Πλατεία Δημοκρατίας, την 1η Σεπτεμβρίου  2017 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 13.30 έως τις 14.00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που έχει οριστεί σύμφωνα με την 347/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

          Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι οι ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ευρώ 108,00 € υπέρ του Δήμου, ποινικό μητρώο γενικής χρήσης, καθώς επίσης  βεβαίωση περί μη οφειλής από το Ταμείο του Δήμου Ξάνθης, φορολογική ενημερότητα, αστυνομική ταυτότητα δική τους και του εγγυητή τους, ο οποίος θα είναι παρών.

          Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Τμήμα Ταμείου και Εσόδων του Δήμου, (πλατεία Δημοκρατίας τηλ. 2541350827 κ.Κατερίνα Μαυρομάτη) των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς  επίσης και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης :(www.cityofxanthi.gr).

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ  

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

Κατεβάστε τους όρους της διακήρυξης

 


live streaming
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.