ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      ΞΑΝΘΗ, 27-6- 2017
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                            Αριθ.Πρωτ. 26799
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ
Πληροφορίες:Κατερίνα Μαυρομάτη
Τηλέφωνο:2541350827

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε 2η επαναληπτική πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία ύστερα από την αρ.353/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η εκμίσθωση του καταστήματος που βρίσκεται  στην οδό Κων/νου Μπένη και Βλαχοπούλου 1 (άνωθεν του δημοτικού parking) έκτασης 118,00 τ.μ. συνολικά, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των 405,00€.

Η Δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο, στην Πλατεία Δημοκρατίας, την 10η ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 13.00 - 13.30, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που έχει οριστεί με την αρ.347/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι οι ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ευρώ 486,00 € υπέρ του Δήμου, ποινικό μητρώο γενικής χρήσης, καθώς επίσης  βεβαίωση περί μη οφειλής από το Ταμείο του Δήμου Ξάνθης, φορολογική ενημερότητα, αστυνομική ταυτότητα δική τους και του εγγυητή τους, ο οποίος θα είναι παρών.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης (Πατήστε εδώ για να τους κατεβάσετε!) και διατίθενται από το Τμήμα Ταμείου και Εσόδων (πλατεία Δημοκρατίας) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ  

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.