ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Ξάνθη, 10 Ιανουαρίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Δ/νση: Πλ. Δημοκρατίας - Ξάνθη

Πληροφορίες: Αθανασία Πανταζόγλου

                       Ηλίας Κρασούλης

Τηλ. 2541 3 50828

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 333/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης (ΑΔΑ 6ΟΙΞΩΚ8-ΩΤΡ) , μπορούν να καταθέσουν στην υπηρεσία μας, στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων, αίτηση, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να τους χορηγηθεί άδεια για τη συμμετοχή τους στην εμποροπανήγυρη που οργανώνεται με την ευκαιρία των Θ.Λ.Ε. 2017 για την πώληση παραδοσιακών ειδών.

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι μικροπωλητές (αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα) διαθέτουν τα παρακάτω προϊόντα:

1.    Είδη λαϊκής τέχνης-Χειροποίητα παραδοσιακά αντικείμενα

2.    Αντίκες

3.    Βιβλία

4.    Παιχνίδια – Είδη Δώρων

5.    Καρναβαλικά είδη

6.    Παραδοσιακά είδη διατροφής (σαλέπι, μαλλί της γριάς, παστέλια, ξηροί καρποί, χαλβάδες, λουκουμάδες κ.λ.π.)

 

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά 16-01-2017 ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 27-01-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρες από 07:00 έως 15:00.

 

Οι διαθέσιμες θέσεις διαστάσεων 8,00 τ.μ. (4,00μ. x 2,00μ.) είναι πενήντα πέντε (55) στον αριθμό, οι διαθέσιμες θέσεις διαστάσεων 12,00τμ (6,00μ. x 2,00μ.) είναι δεκαπέντε (15) στον αριθμό και οι διαθέσιμες θέσεις για καντίνες είναι εννέα (9) στον αριθμό.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που θα συνοδεύουν τη σχετική αίτηση (η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου μας – www.cityofxanthi.gr ), είναι τα παρακάτω :

1.    Πρόσφατη βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης έναρξης – άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/1960 (Α΄ 47) και 1642/1986 (Α΄ 125) ή πρόσφατη εκτύπωση από την εφαρμογή του taxisnet (www.gsis.gr).

2.    Πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σε αυτόν.

3.    α. Βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο εξοπλισμός του ενδιαφερόμενου τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων- ποτών και

β. πιστοποιητικό υγείας για όλους τους υπαλλήλους που πρόκειται να εργασθούν, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων- ποτών.

4.    Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.

5.    Ο ενδιαφερόμενος επιδεικνύει επίσης, την άδεια κυκλοφορίας, την άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφερομένου ή του προσώπου που τον αναπληρώνει για το όχημα που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας και βιβλιάριο υγείας ή πιστοποιητικό υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων ποτών.

6.    Βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας από την Ταμιακή Υπηρεσία Δήμου Ξάνθης περί μη ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών.

 

Επιπλέον υποβάλλονται τα σχετικά δικαιολογητικά στην περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις σε πρόσωπα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες καθώς η άδεια αυτή χορηγείται κατά σειρά προτεραιότητας και με βάση κοινωνικά κριτήρια:

(α) μέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%) και σε τυφλούς,

(β) μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών, καθώς και σε γονείς με τρία τέκνα,

(γ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (Α΄ 82),

(δ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,

(ε) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες,

(στ) μέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε Έλληνες Pομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας,

(ζ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση.

 

Η χρέωση της κάθε διαθέσιμης θέσης θα γίνει σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 288/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης ως εξής:

  • 38,75 €/τμ x 8,00 τ. μ. =  310,00 €  για τους μικροπωλητές δημότες Δήμου Ξάνθης (θέσεις 4,00μ x 2,00μ),
  • 38,75 €/τμ x 12,00 τ. μ. = 465,00 € για τους μικροπωλητές δημότες Δήμου Ξάνθης (θέσεις 6,00μ x 2,00μ),
  • 61,00 €/τμ x 8,00 τ. μ.  = 488,00 € για τους μικροπωλητές δημότες άλλων Δήμων (θέσεις 4,00μ x 2,00μ),
  • 61,00 €/τμ x 12,00 τ. μ. = 732,00 € για τους μικροπωλητές δημότες άλλων Δήμων (θέσεις 6,00μ x 2,00μ) και
  • 310,00 € ανά καντίνα.

 

Στην περίπτωση που οι αιτήσεις είναι περισσότερες των διαθέσιμων αδειών-θέσεων θα διενεργηθεί κλήρωση.

Κλήρωση επίσης θα διενεργηθεί και για τον αριθμό της θέσης που θα καταλάβει ο κάθε μικροπωλητής στον οποίο θα χορηγηθεί άδεια.

Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας συμμετοχής είναι η καταβολή του τέλους που αναλογεί στη θέση του κάθε μικροπωλητή.

Το προβλεπόμενο τέλος θα καταβάλλεται μετά την έγκριση της χορήγησης της άδειας από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και πριν τη διενέργεια της κλήρωσης για την κατανομή των θέσεων.

Η αίτηση συμμετοχής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Ξάνθης στο κτίριο του Δημαρχείου Ξάνθης που βρίσκεται στην Πλατεία Δημοκρατίας, αυτοπροσώπως ή μέσω εκπροσώπου κατόπιν εξουσιοδότησης, ή εναλλακτικά μπορούν να αποσταλούν τα ανωτέρω έγγραφα με εταιρεία ταχυμεταφορών στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση:

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΚ 67132 - ΞΑΝΘΗ

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΚΙΡΑΤΖΗ ΕΡΚΑΝ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ:

α) την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση και

β) την 333/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου


 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
LIVE STREAMING
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.