ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Ξάνθη, 09 Δεκεμβρίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                 

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ     

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ &

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Δ/νση: Πλ. Δημοκρατίας – Ξάνθη

Πληροφορίες: Αθανασία Πανταζόγλου

Τηλ. 2541 3 50828

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ενημερώνουμε τους επαγγελματίες πωλητές Λαϊκής Αγοράς Ξάνθης ότι , μετά την εκ νέου παράταση που δόθηκε με την υπ’ αριθ. 113848/31-10-2016(ΦΕΚ 3550/03-11-2016 τεύχος Β’) Απόφαση Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού  και την υπ’ αριθ. 302/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξάνθης,  μπορούν να καταθέσουν στην υπηρεσία μας αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να ανανεωθούν οι άδειες επαγγελματιών πωλητών λαϊκής αγοράς που κατέχουν, μέχρι και τις 11-01-2017 (καταληκτική ημερομηνία).

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που θα συνοδεύουν τη σχετική αίτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 14  του Ν. 4264/14(ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’), είναι τα παρακάτω:

α) βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.,

β) βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα,

γ) Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία έτη,

δ) βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων,

ε) πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012 (Β'1199) υπουργική απόφαση (όπου απαιτείται),

στ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα,

ζ) επαγγελματική άδεια πωλητή λαϊκής αγοράς

 

Επίσης απαιτείται:

 1.Να μην υπάρχουν οφειλές στο Δήμο Ξάνθης και

 2.Εφόσον δεν προκύπτει η μόνιμη κατοικία στο Δήμο Ξάνθης από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, να προσκομιστεί και βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΚΙΡΑΤΖΗ ΕΡΚΑΝ

Κατεβάστε την Κανονιστική Απόφαση για την ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκής αγοράς


 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
LIVE STREAMING
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.