ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Ξάνθη, 30 Νοεμβρίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                 

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ     

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Δ/νση: Πλ. Δημοκρατίας- Ξάνθη

Πληροφορίες: Αθανασία Πανταζόγλου - Ηλίας Κρασούλης

Τηλ. 2541 3 50828

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ 82/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ξάνθης και την υπ΄αριθμ. 768/10-11-2016 απόφαση Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, μπορούν να καταθέσουν στην υπηρεσία μας αίτηση, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να συμμετέχουν στη διαδικασία χορήγησης δέκα (10) επαγγελματικών αδειών για συμμετοχή στη Λαϊκή Αγορά Δήμου Ξάνθης.

Η προκήρυξη και το έντυπο της αίτησης διατίθενται στο Δήμο Ξάνθης /Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων (ισόγειο Δημαρχείου, Πλατεία Δημοκρατίας), καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης www.cityofxanthi.gr (καρτέλα «Προκηρύξεις»).

Η αίτηση συμμετοχής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Ξάνθης (Δημαρχείο Ξάνθης - Πλατεία Δημοκρατίας), αυτοπροσώπως ή μέσω εκπροσώπου κατόπιν εξουσιοδότησης για είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τη δημοσίευση της προκήρυξης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ήτοι από 01-12-2016 ημέρα Πέμπτη έως και 29-12-2016 ημέρα Πέμπτη από τις 07:00 έως τις 15:00.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΚΙΡΑΤΖΗ ΕΡΚΑΝ

Κατεβάστε την Προκήρυξη και το έντυπο της Αίτησης, πατώντας εδώ!


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.