ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       ΞΑΝΘΗ, 24 Νοεμβρίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                      Αριθ.Πρωτ. 45298

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ

  

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του αρίθ.21Α καταστήματος   που βρίσκεται  στη  Δημοτική Αγορά στην οδό Κων/νου Μπένη  , έκτασης 13,00 τ.μ. συνολικά με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των 90,00€.

Η Δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο, στην Πλατεία Δημοκρατίας, την 5η Δεκεμβρίου  2016 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10.00 π.μ. έως τις 10.30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που έχει οριστεί σύμφωνα με την 410/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι οι ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ευρώ 108,00 € υπέρ του Δήμου, ποινικό μητρώο γενικής χρήσης, καθώς επίσης  βεβαίωση περί μη οφειλής από το Ταμείο του Δήμου Ξάνθης, φορολογική ενημερότητα, αστυνομική ταυτότητα δική τους και του εγγυητή τους, ο οποίος θα είναι παρόν.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Τμήμα Ταμείου και Εσόδων του Δήμου, (πλατεία Δημοκρατίας τηλ. 2541350827 κ.Μόσχου Στέλλα) των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς  επίσης και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης :(www.cityofxanthi.gr). 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Κατεβάστε την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την Κατάρτιση των όρων για την εκμίσθωση του καταστήματος 21A στη Δημοτική Αγορά


ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
 
LIVE STREAMING
 
FREE WIFI
 
WIFI4EU
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.