ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       ΞΑΝΘΗ, 23 Νοεμβρίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                     Αριθ.Πρωτ. 45130

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του κοινόχρηστου υπαίθριου χώρου έκτασης έως 400 τ.μ. που βρίσκεται  στην  Πλατεία Διοικητηρίου με σκοπό την προσωρινή εγκατάσταση ψυχαγωγικών μέσων (Λούνα πάρκ) κατά την διάρκεια της περιόδου των Χριστουγέννων με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς στο ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00)€.

Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης θα αρχίσει με την υπογραφή του συμφωνητικού και θα λήξει την 11/01/2017.

Η Δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο, στην Πλατεία Δημοκρατίας , την 5η  Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα  και από ώρα 10.00 π.μ. έως τις 10.30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που έχει οριστεί σύμφωνα με την 410/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι οι ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού διακοσίων πενήντα ευρώ 250,00 € υπέρ του Δήμου και βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος στη ΔΟΥ συναφούς  δραστηριότητας.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Τμήμα Ταμείου και Εσόδων  του Δήμου, (πλατεία Δημοκρατίας τηλ.2541350827 κ.Μόσχου Στέλλα) των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς  επίσης και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης :(www.cityofxanthi.gr).

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την κατάρτιση των όρων

 


 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
LIVE STREAMING
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.