Με το υπ΄ αριθ. πρωτ. 38426/6-10-16 πρακτικό τοιχοκόλλησης στις 6 Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 12:00 αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του καταστήματος του Δήμου Ξάνθης το υπ΄ αριθ. 6Β/29-9-2016 Πρακτικό – Απόφαση Επιτροπής Επιλογής του άρθρου 43 παρ. 2 περ. β΄ του Ν. 4194/2013 για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στο Δήμο Ξάνθης, σύμφωνα με την την υπ’ αριθ. πρωτ. 12625/11-4-16 Προκήρυξη.

Δείτε το πρακτικό - απόφαση.

 


live streaming
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.