ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                Ξάνθη, 19 Αυγούστου 2016

Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ                             Αρ. Πρωτ. 160      

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Γ. ΣΤΑΥΡΟΥ 20

ΞΑΝΘΗ - 67100

ΤΗΛ. & ΦΑΞ: 2541065043

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

 

Η Σχολική Επιτροπή Α΄ βάθμιας Εκπ/σης Δήμου Ξάνθης κατόπιν της υπ΄ αρ. πρωτ. 26/21-07-2016 απόφασης του Δ.Σ. αυτής, προκηρύσσει την πλήρωση μίας θέσης καθαριστή/στριας στις ακόλουθες αντίστοιχα σχολικές μονάδες του Δήμου Ξάνθης, με σύμβαση μίσθωσης έργου για το διδακτικό έτος 2016-2017, βάσει του άρθρου 49 του Ν. 4325/2015 όσον αφορά την κάλυψη πάγιων αναγκών δημόσιου χαρακτήρα (καθαρισμός αιθουσών διδασκαλίας, γραφείων διευθυντή - διδασκόντων, κοινόχρηστων χώρων και σχολικών προαυλίων).

 1. 3ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης - 28ης Οκτωβρίου 197
 2. 4ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης - Περικλέους 1
 3. 6ο Νηπιαγωγείο Ξάνθης - Κλεμανσώ 50
 4. 11ο Νηπιαγωγείο Ξάνθης - Κλεμανσώ 50
 5. Νηπιαγωγείο Μ. Ευμοίρου Ξάνθης
 6. 1ο Νηπιαγωγείο Κιμμερίων Ξάνθης
 7. 2ο Νηπιαγωγείο Κιμμερίων Ξάνθης

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν από την Τρίτη 30/08/2016 έως την Παρασκευή 02/09/2016 τις ώρες 10:00-12:00 τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά στη/στις σχολική/ές μονάδα/ες που επιθυμούν :

 1. Ειδικό έντυπο αίτησης το οποίο θα παραλαμβάνεται και θα συμπληρώνεται στη σχολική μονάδα.
 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
 3. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας από την οποία να προκύπτει ότι είναι δημότες/ισσες Ξάνθης.
 4. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ΔΟΥ οικονομικού έτους 2015.
 5. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, πρόσφατης έκδοσης.
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, για υποψηφίους με ανήλικα τέκνα.
 7. Πιστοποιητικό υγειονομικής επιτροπής Νοσ/μείου Ξάνθης, για υποψηφίους με αναπηρία τέκνων άνω του 70% (εάν υπάρχει).
 8. Υπεύθυνη Δήλωση επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής αν ο/η ενδιαφερόμενος/η, είναι γονέας παιδιού που φοιτά σε ένα από αυτά τα σχολεία.

Όσοι/ες προκριθούν για το έργο καθ/σμού, πριν κληθούν να αναλάβουν καθήκοντα υποχρεούνται να υποβάλουν στη σχολική μονάδα στην οποία επιλέχθηκαν τα εξής πρόσθετα δικαιολογητικά :

 1. Υπεύθυνη Δήλωση επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής ότι δεν έχουν καταδικαστεί και δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
 2. Πιστοποιητικό του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Νοσ/μείου Ξάνθης - ΨΥΧΑΡΓΩΣ με το οποίο να δηλώνεται η καταλληλότητα των ιδίων στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη καθαριστών/στριών στις ανωτέρω σχολικές μονάδες Α΄ βάθμιας Εκπ/σης του Δήμου Ξάνθης κατά το διδακτικό έτος 2016-2017 θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ξάνθης και θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης.

 

Η Πρόεδρος

της Α΄ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

του Δήμου Ξάνθης

ΓΙΑΝΝΩΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.