ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ξάνθη, 26 Ιουλίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

               Αριθ. Πρωτ.: 28302

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

               

Τμήμα Λογιστηρίου και Προμηθειών

 

Πληροφορίες:

Πεπονίδης Κυριάκος

 

Ταχ. Δ/νση    :

Λεοναρδοπούλου και Θ. Δούκα -

67100- Ξάνθη

 

Τηλέφωνο κ Fax     :

2541026355

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 ΘΕΜΑ: Σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στο Δήμο Ξάνθης με Τεχνικό Ασφαλείας, ετήσιας διάρκειας

          Ο Δήμος Ξάνθης καλεί όσους κατέχουν τα παρακάτω αναφερόμενα απαραίτητα προσόντα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, εφόσον  επιθυμούν να συνάψουν σύμβαση παροχής υπηρεσιών ετήσιας διάρκειας, με το Δήμο Ξάνθης, ως Τεχνικός Ασφαλείας, για την προστασία και πρόληψη και για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων του Δήμου Ξάνθης.

Απαραίτητα προσόντα

1)    - Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Χημικού Μηχανικού ή Χημικού ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή

- Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Μηχανολογίας ΤΕΙ ή τμήματος Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ ή Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

2)    Άδεια άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

3)    Προϋπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.3850/2010.

4)    Εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους ως Τεχνικός Ασφαλείας

Οι ενδιαφερόμενοι σε διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ξάνθης, κ. Κυριάκο Πεπονίδη ή κ. Πολυξένη Καρακατσάνη, προσκομίζοντας τον τίτλο σπουδών τους, την άδεια ασκήσεως επαγγέλματός τους, καθώς και βεβαίωση του φορέα που απασχολήθηκαν σχετικά με την εμπειρία τους ως Τεχνικοί Ασφαλείας.

Κριτήριο επιλογής θα αποτελέσει η χαμηλότερη προσφορά.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ

ΠΑΠAΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ


 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.