ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Ξάνθη, 27 Ιουλίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                               Αριθμ. Πρωτ: 28508

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                               

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Πολ. Καρακατσάνη

Τηλ:25410 26355

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Ξάνθης καλεί τις επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την πώληση και τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, εφόσον επιθυμούν να συνεργαστούν με τις υπηρεσίες μας, για την προμήθεια και εγκατάσταση νέων κλιματιστικών μονάδων σε Δημοτικά Κτίρια.

Οι ενδιαφερόμενοι σε διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της  παρούσας  θα  πρέπει να  απευθυνθούν στο Γραφείο  Προμηθειών του Δήμου Ξάνθης προκειμένου να παραλάβουν την Τεχνική Έκθεση, που αφορά την ανωτέρω προμήθεια προσκομίζοντας το πιστοποιητικό εγγραφής τους στο οικείο Επιμελητήριο, από το οποίο να  πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή την απαιτούμενη σύμφωνα με το νόμο άδεια εξάσκησης επαγγέλματος

Επίσης υποχρεούνται να προσκομίσουν βεβαίωση συμμετοχής σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ δική τους ή του προμηθευτή τους.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 


 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.