ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Ξάνθη,  22 Ιουλίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                               Αριθμ. Πρωτ: 27943   

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                               

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                        

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Πολ. Καρακατσάνη

Τηλ:25410 26355

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμος Ξάνθης καλεί τις επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την φύλαξη χώρων να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, εφόσον επιθυμούν να συνεργαστούν με τις υπηρεσίες μας, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης κεντρικής αποθήκης ΤΕΒΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι σε διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της  παρούσας  θα  πρέπει να  απευθυνθούν στο Γραφείο  Προμηθειών του Δήμου Ξάνθης, προκειμένου να παραλάβουν την Τεχνική Έκθεση που αφορά την ανωτέρω υπηρεσία προσκομίζοντας το πιστοποιητικό εγγραφής τους στο οικείο Επιμελητήριο, από το οποίο να  πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους και την άδεια λειτουργίας ιδιωτικής επιχείρησης παροχής υπηρεσίας ασφάλειας.                     

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΞΑΝΘΗΣ

 

 

 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ


NEWSLETTER ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε μόνο σημαντικές ενημερώσεις.
Επιλέξτε μία ή και τις δύο λίστες:
Μετά την εγγραφή σας, ελέγξτε το email σας, για επιβεβαίωση - οδηγίες.

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη