ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ξάνθη, 04 Απριλίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

 Αριθ. Πρωτ.: 11644

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

               

Τμήμα Λογιστηρίου και Προμηθειών

 

Πληροφορίες:

Πεπονίδης Κυριάκος

 

Ταχ. Δ/νση    :

Λεοναρδοπούλου & Θ. Δούκα

67100- Ξάνθη

 

Τηλέφωνο κ Fax     :

2541026355

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 ΘΕΜΑ: Σύναψη σύμβασης για την «Συντήρηση – επέκταση ασύρματων δικτύων Δήμου Ξάνθης»

          Ο Δήμος Ξάνθης καλεί τις κατηγορίες των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην εμπορία και εγκατάσταση ασύρματου εξοπλισμού δικτύων, να παραλάβουν το τεύχος Τεχνικής Έκθεσης - Μελέτης (Ενδεικτικό Προϋπολογισμό), και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, εφόσον επιθυμούν να συνάψουν σύμβαση προμήθειας – συντήρησης, με το Δήμο Ξάνθης, σχετικά με την Συντήρηση – επέκταση ασύρματων δικτύων Δήμου Ξάνθης.

Απαραίτητα προσόντα:

  1. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους ή Άδεια άσκησης επαγγέλματος σχετικό με την παραπάνω προμήθεια - συντήρηση.
  2. Οικονομική Προσφορά που θα εκφράζεται σε ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι σε διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ξάνθης, κ. Κυριάκο Πεπονίδη, προσκομίζοντας τα απαραίτητα έγγραφα.

Κριτήριο επιλογής θα αποτελέσει η χαμηλότερη τιμή συνολικά.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.