ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ξάνθη, 04 Απριλίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

 Αριθ. Πρωτ.: 11643

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

               

Τμήμα Λογιστηρίου και Προμηθειών

 

Πληροφορίες:

Πεπονίδης Κυριάκος

 

Ταχ. Δ/νση    :

Λεοναρδοπούλου & Θ. Δούκα

67100- Ξάνθη

 

Τηλέφωνο κ Fax     :

2541026355

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 ΘΕΜΑ: Σύναψη σύμβασης για την «Προμήθεια Ανταλλακτικών Η/Υ έτους 2016»

 

          Ο Δήμος Ξάνθης καλεί τις κατηγορίες των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην εμπορία των ανταλλακτικών Η/Υ, να παραλάβουν το τεύχος Τεχνικής Έκθεσης - Μελέτης (Ενδεικτικό Προϋπολογισμό), και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, εφόσον επιθυμούν να συνάψουν σύμβαση προμήθειας, με το Δήμο Ξάνθης, σχετικά με την προμήθεια Ανταλλακτικών Η/Υ για το έτος 2016.

Απαραίτητα προσόντα:

  1. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους ή Άδεια άσκησης επαγγέλματος σχετικό με την παραπάνω προμήθεια.
  2. Οικονομική Προσφορά που θα εκφράζεται σε έκπτωση επί της εκατό επί του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Μελέτης.

Οι ενδιαφερόμενοι σε διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ξάνθης, κ. Κυριάκο Πεπονίδη, προσκομίζοντας τα απαραίτητα έγγραφα.

Κριτήριο επιλογής θα αποτελέσει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (χαμηλότερη τιμή) συνολικά.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.