ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ξάνθη, 23 Μαρτίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

 Αριθ. Πρωτ.: 10349

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

               

Τμήμα Λογιστηρίου και Προμηθειών

 

Πληροφορίες:

Πεπονίδης Κυριάκος

 

Ταχ. Δ/νση    :

Λεοναρδοπούλου & Θ. Δούκα

67100- Ξάνθη

 

Τηλέφωνο κ Fax     :

 

2541026355

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 ΘΕΜΑ: Σύναψη σύμβασης για τις Εργασίες συντήρησης και επισκευής υποσταθμού μέσης τάσης του Αθλητικού Κέντρου «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ»

          Ο Δήμος Ξάνθης καλεί τις κατηγορίες των επαγγελματιών που κατέχουν την απαιτούμενη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος για εργασίες επισκευής και συντήρησης υποσταθμού μέσης τάσης, να παραλάβουν το τεύχος Τεχνικής Έκθεσης - Μελέτης και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, εφόσον επιθυμούν να συνάψουν σύμβαση, Εργασίας συντήρησης και επισκευής υποσταθμού μέσης τάσης του Αθλητικού Κέντρου «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ», με το Δήμο Ξάνθης.

Απαραίτητα προσόντα:

  1.  Άδεια άσκησης επαγγέλματος σχετική για τις παραπάνω εργασίες - συντηρήσεις.
  2.  Οικονομική Προσφορά.

Οι ενδιαφερόμενοι σε διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ξάνθης, κ. Κυριάκο Πεπονίδη, προσκομίζοντας τα απαραίτητα έγγραφα.

Κριτήριο επιλογής θα αποτελέσει η χαμηλότερη συνολικά προσφορά και θα εκφράζεται σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ


NEWSLETTER ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε μόνο σημαντικές ενημερώσεις.
Επιλέξτε μία ή και τις δύο λίστες:
Μετά την εγγραφή σας, ελέγξτε το email σας, για επιβεβαίωση - οδηγίες.

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη