ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΞΑΝΘΗ, 17 Μαρτίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                      Αριθ.Πρωτ.9625

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ

 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

 

Διακηρύσσει ότι:

 

          Εκτίθεται σε πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του αριθ.8 καταστήματος που βρίσκεται στo Κέντρο Χονδρεμπορίου, έκτασης 103,50 τ.μ. στην οδό Τριαντάφυλλου Μιχαηλίδη 2 με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτατο μίσθωμα) στο ποσό των 350,00 €.

            Η Δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο, στην Πλατεία Δημοκρατίας, την 29η Μαρτίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ.έως 14:30 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που έχει οριστεί σύμφωνα με την 410/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

          Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι οι ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ευρώ 420,00 € υπέρ του Δήμου. Επίσης θα πρέπει να κατατεθεί αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια ΔΟΥ και δημοτική ενημερότητα του ενδιαφερόμενου και του εγγυητή του, ο οποίος θα είναι παρών.

          Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου, (πλατεία Δημοκρατίας) των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς  επίσης και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης :(www.cityofxanthi.gr).

 

Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης

 

Κυριάκος Παπαδόπουλος

 


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.