ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Ξάνθη, 07 Μαρτίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                              

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                Αριθ. Πρωτ.: 8284

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών                                 

Τμήμα Λογιστηρίου και Προμηθειών                 

Πληροφορίες:     Πεπονίδης Κυριάκος                

Ταχ. Δ/νση    :    Λεοναρδοπούλου & Θ. Δούκα 67100- Ξάνθη      

Τηλέφωνο κ Fax     :   2541026355          

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 ΘΕΜΑ: Σύναψη σύμβασης για την Προμήθεια Ζωοτροφών, ειδών περισυλλογής και λοιπών αναλωσίμων για αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Ξάνθης

          Ο Δήμος Ξάνθης καλεί τις κατηγορίες των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία της προμήθειας Ζωοτροφών, ειδών περισυλλογής και λοιπών αναλωσίμων για αδέσποτα ζώα συντροφιάς, να παραλάβουν το τεύχος Τεχνικής Έκθεσης - Μελέτης και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, εφόσον επιθυμούν να συνάψουν σύμβαση προμήθειας, με το Δήμο Ξάνθης, σχετικά με την προμήθεια Ζωοτροφών, ειδών περισυλλογής και λοιπών αναλωσίμων για αδέσποτα ζώα συντροφιάς.

Απαραίτητα προσόντα:

   1)   Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους ή Άδεια άσκησης επαγγέλματος σχετικό με την παραπάνω προμήθεια.

   2)   Οικονομική Προσφορά σε Ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι σε διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ξάνθης, κ. Κυριάκο Πεπονίδη, προσκομίζοντας τα απαραίτητα έγγραφα.

Κριτήριο επιλογής θα αποτελέσει η χαμηλότερη συνολικά προσφορά ανά κατηγορία (Ζωοτροφές – είδη περισυλλογής αδέσποτων ζώων).

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.