Τελικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων και τελικός πίνακας προσληπτέων της Ανακοίνωσης ΣΜΕ 1/2022 του Δήμου Ξάνθης για την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός ατόμου κατηγορίας ΠΕ Ιατρών και ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας

 

Συνημμένα:

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ.xlsx

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ.xlsx