ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Ξάνθη, 02-03-2023
ΝΟΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ                                                    Αρ. Πρωτ.: 4705
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
 
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
 
Ο Δήμαρχος Ξάνθης διακηρύσσει πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση καταστημάτων στη Δημοτική Αγορά , που θα διεξαχθεί την 13η Μαρτίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημαρχείο Ξάνθης (Πλατεία Δημοκρατίας).
Τα προς εκμίσθωση ακίνητα   είναι τα κάτωθι:
 1. Το κατάστημα 6 της Δημοτικής Αγοράς Ξάνθης εμβαδού 24,00 m2   και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πώληση ειδών διατροφής (ιχθυοπωλείο, κρεοπωλείο, οπωρολαχανοπωλείο, γενικά κατάστημα τροφίμων και ειδών διατροφής κ.τ.λ.) με όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των 144,00€ (εγγυητική 172,80€)
 1. Το κατάστημα 9 της Δημοτικής Αγοράς Ξάνθης εμβαδού 24,50 mκαι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πώληση ειδών διατροφής (ιχθυοπωλείο, κρεοπωλείο, οπωρολαχανοπωλείο, γενικά κατάστημα τροφίμων και ειδών διατροφής καθώς και οποιοδήποτε άλλο Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος βλ. αποφ. 91/2013) με όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των 144,00€ (εγγυητική 172,80€)
 1. Το κατάστημα 13 της Δημοτικής Αγοράς Ξάνθης εμβαδού 24,00 m2   και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πώληση ειδών διατροφής (ιχθυοπωλείο, κρεοπωλείο, οπωρολαχανοπωλείο, γενικά κατάστημα τροφίμων και ειδών διατροφής κ.τ.λ.) με όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των  144,00€ (εγγυητική 172,80€)
 1. Το κατάστημα 14 της Δημοτικής Αγοράς Ξάνθης εμβαδού 24,00 m2   και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πώληση ειδών διατροφής (ιχθυοπωλείο, κρεοπωλείο, οπωρολαχανοπωλείο, γενικά κατάστημα τροφίμων και ειδών διατροφής κ.τ.λ.) με όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των 144,00€ (εγγυητική 172,80€)
 1. Το κατάστημα 22 της Δημοτικής Αγοράς Ξάνθης εμβαδού 13,00 m2   και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πώληση ειδών διατροφής (ιχθυοπωλείο, κρεοπωλείο, οπωρολαχανοπωλείο, γενικά κατάστημα τροφίμων και ειδών διατροφής κ.τ.λ.) με όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των 80,00€ (εγγυητική 96,00€)
 1. Το κατάστημα 24α  της Δημοτικής Αγοράς Ξάνθης εμβαδού 16,57 m2   και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πώληση ειδών διατροφής (ιχθυοπωλείο, κρεοπωλείο, οπωρολαχανοπωλείο, γενικά κατάστημα τροφίμων και ειδών διατροφής κ.τ.λ.) με όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των 100,00€ (εγγυητική 120,00€)
 1. Το κατάστημα 25 της Δημοτικής Αγοράς Ξάνθης εμβαδού 16,90 m2   και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πώληση ειδών διατροφής (ιχθυοπωλείο, κρεοπωλείο, οπωρολαχανοπωλείο, γενικά κατάστημα τροφίμων και ειδών διατροφής κ.τ.λ.) με όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των 100,00€ (εγγυητική 120,00€)
 1. Το κατάστημα 27 της Δημοτικής Αγοράς Ξάνθης εμβαδού 16,57 m2   και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πώληση ειδών διατροφής (ιχθυοπωλείο, κρεοπωλείο, οπωρολαχανοπωλείο, γενικά κατάστημα τροφίμων και ειδών διατροφής κ.τ.λ.) με όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των 100,00€ (εγγυητική 120,00€)
 1. Το κατάστημα 33α  της Δημοτικής Αγοράς Ξάνθης εμβαδού 16,90 m2   και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πώληση ειδών διατροφής (ιχθυοπωλείο, κρεοπωλείο, οπωρολαχανοπωλείο, γενικά κατάστημα τροφίμων και ειδών διατροφής κ.τ.λ.) με όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των 100,00€ (εγγυητική 120,00€)
 1. Το κατάστημα 33β  της Δημοτικής Αγοράς Ξάνθης εμβαδού 17,55 m2   και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πώληση ειδών διατροφής (ιχθυοπωλείο, κρεοπωλείο, οπωρολαχανοπωλείο, γενικά κατάστημα τροφίμων και ειδών διατροφής κ.τ.λ.) με όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των 105,00€ (εγγυητική 126,00€)
 1. Το κατάστημα 35 της Δημοτικής Αγοράς Ξάνθης εμβαδού 26,13 m2   και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πώληση ειδών διατροφής (ιχθυοπωλείο, κρεοπωλείο, οπωρολαχανοπωλείο, γενικά κατάστημα τροφίμων και ειδών διατροφής κ.τ.λ.) με όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των 157,00€ (εγγυητική 188,40€)
 1. Το κατάστημα 37 της Δημοτικής Αγοράς Ξάνθης εμβαδού 32,16 m2   και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πώληση ειδών διατροφής (ιχθυοπωλείο, κρεοπωλείο, οπωρολαχανοπωλείο, γενικά κατάστημα τροφίμων και ειδών διατροφής κ.τ.λ.) με όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των 190,00€  (εγγυητική 228,00€)
 1. Το κατάστημα 38 της Δημοτικής Αγοράς Ξάνθης εμβαδού 32,16 m2   και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πώληση ειδών διατροφής (ιχθυοπωλείο, κρεοπωλείο, οπωρολαχανοπωλείο, γενικά κατάστημα τροφίμων και ειδών διατροφής κ.τ.λ.) με όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των 190,00€ (εγγυητική 228,00€)
 1. Το κατάστημα 44 της Δημοτικής Αγοράς Ξάνθης εμβαδού 28,80 m2   και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πώληση ειδών διατροφής (ιχθυοπωλείο, κρεοπωλείο, οπωρολαχανοπωλείο, γενικά κατάστημα τροφίμων και ειδών διατροφής κ.τ.λ.) με όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των 170,00€ (εγγυητική 204,00€)
 1. Το κατάστημα 45 της Δημοτικής Αγοράς Ξάνθης εμβαδού 28,80 m2   και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πώληση ειδών διατροφής (ιχθυοπωλείο, κρεοπωλείο, οπωρολαχανοπωλείο, γενικά κατάστημα τροφίμων και ειδών διατροφής κ.τ.λ.) με όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των 170,00€ (εγγυητική 204,00€)
 1. Το κατάστημα 46 της Δημοτικής Αγοράς Ξάνθης εμβαδού 28,80 m2   και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πώληση ειδών διατροφής (ιχθυοπωλείο, κρεοπωλείο, οπωρολαχανοπωλείο, γενικά κατάστημα τροφίμων και ειδών διατροφής κ.τ.λ.) με όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των 170,00€ (εγγυητική 204,00€)
 1. Το κατάστημα 47 της Δημοτικής Αγοράς Ξάνθης εμβαδού 23,40 m2   και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πώληση ειδών διατροφής (ιχθυοπωλείο, κρεοπωλείο, οπωρολαχανοπωλείο, γενικά κατάστημα τροφίμων και ειδών διατροφής κ.τ.λ.) με όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των 140,00€ (εγγυητική 168,00€)
Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται κατά περίπτωση στο ανωτέρω αναφερόμενο  πόσο για κάθε κατάστημα.  
Ο Πλειοδότης έχει την υποχρέωση έκδοσης της σχετικής άδειας λειτουργίας του καταστήματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Η δημοπρασία θα είναι φανερή και προφορική και θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο (Πλατεία Δημοκρατίας, Ξάνθη-Ξάνθης) ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, εφαρμοζόμενων αυστηρώς των διατάξεων των άρθρων 4 έως 6 του Π.Δ/τος 270/81.
Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ετών και θα αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής του ακινήτου από τον πλειοδότη εκμισθωτή που θα εγκατασταθεί σε αυτό .
Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι κατά 5€ τουλάχιστον ανώτερη του ελάχιστου όρου (τιμή εκκίνησης),  ενώ κάθε επόμενη προσφορά κατά 5€ τουλάχιστον ανώτερη της προηγούμενης.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, ημέρες: Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 08:30 – 14:00, τηλέφωνο 2541350827, Ταχ. Διεύθυνση: Πλατεία Δημοκρατίας, 67132, Ξάνθη.

 

Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Φανουράκης

Συνημμένο:

006.2023- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ