Δείτε την Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ξάνθης του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού εδώ:

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Κ7ΜΗ-9ΛΨ?inline=true