ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ για την πρόσληψη προσωπικού, σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, για το διδακτικό έτος 2022-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ξάνθη, 19 Δεκεμβρίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                    Αρ. Πρωτ.31903
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                            
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                        
Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών                              
Γραφείο Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού 

Διεύθυνση: Ορφέως & Αντίκα γωνία
ΤΚ 67132 - Ξάνθη
Τηλέφωνο:  25410 28398
Φαξ: 25410 72241
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ

Την Πέμπτη 22/12/2022 και ώρα 11.00 π.μ. στο Γραφείο Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού του Δήμου Ξάνθης (Ορφέως και Αντίκα γωνία) θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση, λόγω παραίτησης προσληφθέντων και ισοβαθμίας των επόμενων υποψηφίων της Μερικής (3ωρης) Απασχόλησης της Ανακοίνωσης του Δήμου Ξάνθης με αριθμό πρωτ. 17378/25.7.2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, για το διδακτικό έτος 2022-2023.

Η κλήρωση θα γίνει μεταξύ των υποψηφίων που συγκεντρώνουν για τα ίδια επιμέρους κριτήρια, 45 μόρια.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΡΑΛΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ