Πραγματοποίηση Λαϊκής Αγοράς την Τετάρτη 20-12-2023

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 
Ενημερώνουμε τους πολίτες, ότι η λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης, θα πραγματοποιηθεί πέραν του Σαββάτου 23-12-2023 και την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023, σύμφωνα με την 1281/2023 απόφαση Δημάρχου Ξάνθης και το άρθρο 1 της με αριθ. 156/29-05-2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης Κανονισμού Λειτουργίας περί δυσμενών φυσικών καιρικών συνθηκών.  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
 
 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡ. ΤΣΕΠΕΛΗΣ