Παράταση Καταγραφής Αδειούχων Υπαίθριου Εμπορίου στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.)

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 
 
Παράταση Καταγραφής Αδειούχων Υπαίθριου Εμπορίου στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.)
 
 
Ενημερώνουμε τους κατόχους άδειας παραγωγού και επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ότι η προθεσμία καταγραφής τους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.), παρατείνεται έως και την Τετάρτη 10-07-2024, και ώρα 23:59.
 
 
 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΣΙΑΜΠΑΝ Χ. ΜΠΑΝΤΑΚ