Ορισμός Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου

Ορισμός Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου και Ανάθεση της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου Ξάνθης για θέματα ΡΟΜΑ, άλλων ευπαθών ομάδων και θρησκευτικών μειονοτήτων.

Κατεβάστε την απόφαση από το ΔΙ@ΥΓΕΙΑ