Καταγραφή αδειούχων πωλητών λαϊκών αγορών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Ξάνθη, 21 Μαΐου 2024
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημέρωση σχετικά με την καταγραφή των αδειούχων πωλητών λαϊκών αγορών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.)

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους σχετικά με την καταγραφή αδειούχων πωλητών υπαίθριου εμπορίου στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) τα εξής:

  • Για τους κατόχους άδειας παραγωγού και επαγγελματία πωλητή στο στάσιμο και το πλανόδιο εμπόριο, καθώς και τους κατόχους άδειας χειροτέχνη-καλλιτέχνη η προθεσμία καταγραφής τους παρατείνεται έως την Τετάρτη 22/05/2024, 23:59.
  • Τονίζουμε ότι για τους κατόχους άδειας παραγωγού και επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών η προθεσμία παραμένει ως έχει, δηλ. έως το Σάββατο 15/06/2024, 23:59.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΣΙΑΜΠΑΝ Χ. ΜΠΑΝΤΑΚ