Καταβολή του Τέλους Άρδευσης έτους 2023 Δ.Ε. Σταυρούπολης και Δημοτικών Κοινοτήτων Ευμοίρου & Κιμμερίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Ξάνθη 17 Ιουνίου 2024
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Τηλ. Επικ: 25413- 50827, 25413- 50805
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023 Δ.Ε. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΥΜΟΙΡΟΥ & ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ»

Καλούνται οι επαγγελματίες αγρότες, αλλά και οποιοσδήποτε έχει κάποια αγροτική εκμετάλλευση στο όνομα του ,ενοικιαζόμενη ή ιδιόκτητη, η οποία βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης και των Δημοτικών Κοινοτήτων Ευμοίρου και Κιμμερίων, να προσέλθουν στα τοπικά γραφεία των κοινοτήτων και να υποβάλουν δήλωση για το δικαίωμα χρήσης των αρδευτικών έργων & δικτύων, έτους 2023.

Υποχρέωση στην ανωτέρω δήλωση έχουν όσοι αγρότες έκαναν χρήση του αρδευτικού δικτύου  για τις καλλιέργειές τους, κατά το έτος 2023 και δεν κατέβαλαν το προβλεπόμενο τέλος, το οποίο καθορίσθηκε με την αριθ. 168/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρακαλούνται οι ως άνω υπόχρεοι, να φέρουν μαζί τους και την Δήλωση ΟΣΔΕ έτους 2023 , που έχουν υποβάλει , προκειμένου να διασταυρωθεί η έκταση της αρδευόμενης καλλιέργειάς τους . 

Προς ενημέρωση των υπόχρεων, επισυνάπτουμε αυτούσια την ανωτέρω Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΠΑΝΤΑΚ ΣΙΑΜΠΑΝ