ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ &
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Δ/νση: Πλ. Δημοκρατίας – Ξάνθη
Πληροφορίες: Αθανασία Πανταζόγλου
Τηλ. 2541 3 50828
Ξάνθη, 29 Σεπτεμβρίου 2014
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Ενημερώνουμε τους επαγγελματίες πωλητές Λαϊκής Αγοράς Ξάνθης ότι μπορούν να καταθέσουν στην υπηρεσία μας αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να ανανεωθούν οι άδειες επαγγελματιών πωλητών λαϊκής αγοράς που κατέχουν, από τις 06-10-2014ημέρα μέχρι και τις 31-10-2014ως εξής:
 
Για κατόχους επαγγελματικής άδειας που το επίθετο αρχίζει από: Α-Δ -> από 6/10 έως 10/10
Για κατόχους επαγγελματικής άδειας που το επίθετο αρχίζει από: Ε-Λ -> από 13/10 έως 17/10
Για κατόχους επαγγελματικής άδειας που το επίθετο αρχίζει από: Μ-Π -> από 20/10 έως 24/10
Για κατόχους επαγγελματικής άδειας που το επίθετο αρχίζει από: Ρ-Ω -> από 27/10 έως 31/10
 
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που θα συνοδεύουν τη σχετική αίτηση (η οποία είναι αναρτημένη στην παρούσα ιστοσελίδα), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 14 του Ν. 4264/14(ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’), είναι τα παρακάτω :
 
α) βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.,
β) βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα,
γ) Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία έτη,
δ) βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων,
ε) πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012 (Β'1199) υπουργική απόφαση,
στ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα,
ζ) επαγγελματική άδεια πωλητή λαϊκής αγοράς
 
Επίσης απαιτείται:
1.Να μην υπάρχουν οφειλές στο Δήμο Ξάνθης και
2.Εφόσον δεν προκύπτει η μόνιμη κατοικία στο Δήμο Ξάνθης από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, να προσκομιστεί και βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΓΚΟΡΤΣΑΣ
 

Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.