ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Ταχ.Δ/νση : Πλατεία Δημοκρατίας 67100 Ξάνθη

Πληροφορίες : Κοκκίνου Π.

Τηλέφωνο : 2541350827

E-mail :

Ξάνθη, 18 Ιουλίου 2014

Αριθ.Πρωτ: 39162

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

Τα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

1) Ανταμπούφη Νικόλαο 2) Βασιλούδη Ηλία 3) Ηλιάδη Θωμά 4) Θεοδωρίδη Αναστάσιο 5) Κυριακίδη Αλέξανδρο 6) Ξυνίδη Αθανάσιο 7) Φανουράκη Εμμανούηλ 8) Φωτιάδη Νικόλαο

Και τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Κοινοποίηση:

-Πρόεδρο Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης, κ. Ηρακλή Ζωγράφο

 

Σας καλούμε να προσέλθετε στις 25 Ιουλίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό κατάστημα που βρίσκεται στην Πλατεία Δημοκρατίας και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν οι σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑ: 1ο :Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο – Έγκριση κανονισμού λειτουργίας των εγκαταστάσεων του πάρκου skate στον προαύλιο χώρο του Κολυμβητηρίου στην Ξάνθη.

(εισηγήτρια : Σπανού Μαρία, προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Δήμου Ξάνθης)

ΘΕΜΑ: 2ο : Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο – Μετακίνηση γραμμής τυφλών στην Πλατεία Δημοκρατίας.

(εισηγητής: Αβραμίδης Χαράλαμπος, Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών & Έργων Κτιριακών, Ενεργειακών και Υπαίθριων χώρων Δ.Τ.Υ.Δ.Ξάνθης)

ΘΕΜΑ: 3ο : Παραχώρηση των γηπέδων μπάσκετ στο πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδος για την διεξαγωγή Τουρνούα Μπάσκετ.

(εισηγήτρια : Ασηξαρίδου Παρθένα)

ΘΕΜΑ: 4ο : Παραχώρηση του χώρου έναντι γηπέδου του ΑΟΞ στην Κίνηση Ενεργών Πολιτών Ξάνθης

(εισηγήτρια : Ασηξαρίδου Παρθένα, υπάλληλος του τμήματος αδειοδοτήσεων και εμπορικών δραστηριότητων)

ΘΕΜΑ: 5ο : Παραχώρηση του χώρου της Πλατείας Δημοκρατίας κάτω από το ρολόϊ, στο Λύκειο Ελληνίδων για την πραγματοποίηση εκδήλωσης παρουσίασης της τέχνης Capoeira, στα πλαίσια των Γιορτών της Παλιάς Ξάνθης.

(εισηγήτρια : Ασηξαρίδου Παρθένα)

ΘΕΜΑ: 6ο : Παραχώρηση χώρου στην Πλατεία Δημοκρατίας στην ΠΑΕ SCODA ΞΑΝΘΗ Α.Ο. για τη διακίνηση των καρτών διαρκείας.

(εισηγήτρια : Ασηξαρίδου Παρθένα)

ΘΕΜΑ: 7ο : Ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής του κατ/τος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας της ΚΙΑΖΗΜ ΟΓΛΟΥ ΑΪΣΕ που βρίσκεται στην οδό Πατριάρχου Κυρίλλου 3α στην Ξάνθη.

(εισηγήτρια :Πανταζόγλου Αθανασία, Προϊσταμένη Τμήματος Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριότητων)

ΘΕΜΑ: 8ο : Ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής του κατ/τος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», ιδιοκτησίας της ΚΑΤΣΑΡΙΚΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ του Δημητρίου που βρίσκεται στην οδό Μιχ.Καραολή 27 στην Ξάνθη.

(εισηγήτρια :Πανταζόγλου Αθανασία)

ΘΕΜΑ: 9ο : Ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής του κατ/τος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», (πρώην) ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΑΧΤΑΡΙΔΟΥ ΦΕΒΡΩΝΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.» που βρίσκεται στην οδό Μιχ.Καραολή & Ελπίδος (γωνία) στην Ξάνθη.

(εισηγήτρια :Πανταζόγλου Αθανασία)

ΘΕΜΑ: 10ο : Ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής του κατ/τος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ», ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» που βρίσκεται στην οδό Μαλετσίδου 5 στην Ξάνθη.

(εισηγήτρια :Πανταζόγλου Αθανασία)

ΘΕΜΑ: 11ο : Επιβολή προστίμου στην Τσίμπλα Γιαννούλα του Χρήστου, ιδιοκτήτρια υπαίθριου παιδότοπου, που λειτουργεί χωρίς άδεια και τη σφράγιση του παιδότοπου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.3 της αριθ.36873/2007 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1364τΒ/02-08-2007).

(εισηγήτρια :Πανταζόγλου Αθανασία)

ΘΕΜΑ: 12ο : Επιβολή προστίμου στην Ζαφειρίου Ειρήνη του Χρήστου, ιδιοκτήτρια υπαίθριου παιδότοπου, που λειτουργεί χωρίς άδεια και τη σφράγιση του παιδότοπου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.3 της αριθ.36873/2007 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1364τΒ/02-08-2007).

(εισηγήτρια :Πανταζόγλου Αθανασία)

ΘΕΜΑ: 13ο : Επιβολή προστίμου στην Σπυρίδου Άννα του Βλαδίμηρου, ιδιοκτήτρια υπαίθριου παιδότοπου, που λειτουργεί χωρίς άδεια και τη σφράγιση του παιδότοπου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.3 της αριθ.36873/2007 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1364τΒ/02-08-2007).

(εισηγήτρια :Πανταζόγλου Αθανασία)

ΘΕΜΑ: 14ο : Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «Χατζηιωαννίδου Μ.-Καραπάτης Χρ. Ο.Ε.», ιδιοκτήτρια εταιρεία κλειστού και υπαίθριου παιδότοπου, που λειτουργεί χωρίς άδεια και τη σφράγιση του παιδότοπου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.3 της αριθ.36873/2007 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1364τΒ/02-08-2007).

(εισηγήτρια :Πανταζόγλου Αθανασία)

ΘΕΜΑ: 15ο : Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «Κ.Ιωακειμίδης-Σ.Ιωακειμίδου Ο.Ε.», ιδιοκτήτρια εταιρεία κλειστού και υπαίθριου παιδότοπου, που λειτουργεί χωρίς άδεια και τη σφράγιση του παιδότοπου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.3 της αριθ.36873/2007 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1364τΒ/02-08-2007).

(εισηγήτρια :Πανταζόγλου Αθανασία)

ΘΕΜΑ: 16ο : Επιβολή προστίμου στην Βαφειάδου Αναστασία του Χαράλαμπου, ιδιοκτήτρια υπαίθριου παιδότοπου, που λειτουργεί χωρίς άδεια και τη σφράγιση του παιδότοπου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.3 της αριθ.36873/2007 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1364τΒ/02-08-2007).

(εισηγήτρια :Πανταζόγλου Αθανασία)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ