ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Ξάνθη  13 Μαρτίου 2014

ΝΟΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                            Αριθμ. Πρωτ. 14872

Οικονομική Επιτροπή

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας (Κ.Πλατεία)

Πληροφορίες: Κατερίνα Μαυρομάτη

Τηλέφωνο: 2541 3 50805

Email:

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ

Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

κ.κ.

1. Βορίδης Δημήτριος                  

2. Δρεμσίζης Ιωάννης                  

3. Καλογερής Κρίτων                  

4. Παπαδόπουλος Κυριάκος        

5. Παπασταματίου Γεώργιος

6. Πούλιος Χρίστος

7. Σπυριδόπουλος Νικόλαος

8. Τσεγγελίδης Ιωάννης

 

 και τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 18 Μαρτίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξάνθης στο Δημαρχιακό κατάστημα Ξάνθης (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας  διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) παρ. 6.

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Προτάσεις δέσμευσης (Εισηγητής, Αργύριος Ζολώτας)

 

ΘΕΜΑ 2ο: Προτάσεις δέσμευσης (Εισηγητής, Αργύριος Ζολώτας)

 

ΘΕΜΑ 3ο: Aνάκληση δέσμευσης (Εισηγητής, Αργύριος Ζολώτας)

 

ΘΕΜΑ 4ο:  Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας : Προμήθεια αναλώσιμων Η/Υ (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού)

 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση κατακύρωσης πρακτικού δημοπρασίας : Προμήθεια Φαρμάκων (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού)

 

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση κατακύρωσης πρακτικού δημοπρασίας : Προμήθεια Γραφικών – Χαρτικών και βιβλίων (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού)

 

ΘΕΜΑ 7ο: Κήρυξη άγονου διαγωνισμού :Προμήθεια – τοποθέτηση μεταλλικού διαχωριστικού τοιχίου κολυμβητικής δεξαμενής (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού)

 

ΘΕΜΑ 8ο: Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης αρ. 8 καταστήματος Χονδρεμπορίου Ξάνθης (Εισηγητής, Στυλ. Μόσχου)

 

ΘΕΜΑ 9ο: Έπανεξέταση αριθμού δόσεων διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής (Εισηγητής, Βασιλική Μεταξά)

 

ΘΕΜΑ 10ο: Έπανεξέταση αριθμού δόσεων διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής (Εισηγητής, Βασιλική Μεταξά)

 

ΘΕΜΑ 11ο: Eξουσιοδότηση για άσκηση ή μη έφεσης (Νομική Υπηρεσία)

 

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση μετακίνησης (Εισηγητής, Βαρελτζίδης Μιχαήλ)

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        

                    

                                                                                                   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΝΗΣ

 


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.