ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚ​ΡΑΤΙΑ                   Ξάνθη  27 Φεβρουαρίου 2014

ΝΟΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                      Αριθμ. Πρωτ. 12264

Οικονομική Επι​τροπή

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας (Κ.Πλατεία)

Πληροφορίες: Κατερίνα Μαυρομάτη

Τηλέφωνο: 2541 3 50805

Email:

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ

Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

κ.κ.       

1. Βορίδης Δημήτριος                                        

2. Δρεμσίζης Ιωάννης                                      

3. Καλογερής Κρίτων                                       

4. Παπαδόπουλος Κυριάκος

5. Παπασταματίου Γεώργιος

6. Πούλιος Χρίστος

7. Σπυριδόπουλος Νικόλαος

8. Τσεγγελίδης Ιωάννης

 και τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 4 Μαρτίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξάνθης στο Δημαρχιακό κατάστημα Ξάνθης (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας  διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) παρ. 6.

 

ΘΕΜΑ 1ο: Προτάσεις δέσμευσης (Εισηγητής, Αργύριος Ζολώτας)

 

ΘΕΜΑ 2ο:  Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας : Aποκατάσταση διαβάσεων ΟΣΕ Δ.Ε Σταυρούπολης (Εισηγητής Αικατερίνη Μανά)

 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση κατακύρωσης πρακτικού δημοπρασίας : Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης – κίνησης έτους 2014 (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού)    

 

ΘΕΜΑ 4ο: Προφορική μειοδοτική δημοπρασία εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης αγροκτήματος Ιωνικού Δήμου Ξάνθης                   

 

ΘΕΜΑ 5ο: Προφορική μειοδοτική δημοπρασία εκμίσθωσης αρ. 12 καταστήματος Δημ. Αγοράς (Εισηγητής, Στυλ. Μόσχου)               

   

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση δαπανών (Εισηγητής, Κατερίνα Μανά)

 

ΘΕΜΑ 7ο: Εισήγηση προς το Δημ. Συμβουλίου για την επιβολή δικαιώματος βοσκής στο Δήμο Ξάνθης   (Εισηγητής, Στυλ. Μόσχου)           

       

ΘΕΜΑ 8ο: Eξουσιοδότηση για άσκηση αστυνομικών μέτρων (Νομική Υπηρεσία)

 

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση μετακίνησης (Εισηγητής, Βαρελτζίδης Μιχαήλ)

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΝΗΣ

 

 


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.