Ο Δήμος Ξάνθης σε συνεργασία με την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ξάνθης, ως εταίροι και βασικοί συντελεστές του έργου «Κοινό Σύστημα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων για μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα» - “Joint Water Resources management System for Long-term Efficiency” με ακρωνύμιο WRESTLE διοργανώνουν την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11 π.μ. στο Ξενοδοχείο Elisso την ενημερωτική εκδήλωση του έργου με σκοπό την πληροφόρηση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των ενδιαφερόμενων φορέων για τα αποτελέσματα του έργου, καθώς και για τη διάχυση των επιτευγμάτων του.

Το έργο WRESTLE έχει ως βασικό στόχο τον σχεδιασμό και εφαρμογή ενός κοινού συστήματος στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας Βουλγαρίας για την παρακολούθηση και τη βιώσιμη διαχείριση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων και υλοποιείται στο πλαίσιο του  Προγράμματος Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V A Ελλάδα Βουλγαρία 2014 2020.

Βασικός στόχος του συστήματος παρακολούθησης των υδάτων που εγκαθίσταται είναι η ελαχιστοποίηση της κακής χρήσης και της σπατάλης υδάτινων πόρων ή διαρροών και η πρόληψη απρόβλεπτων αστοχιών του υφιστάμενου συστήματος που οδηγούν σε τεράστια απόβλητα σε ετήσια βάση.

Με στόχο την ενίσχυση της βιώσιμης στάσης απέναντι στους υδάτινους πόρους, ο Δήμος Ξάνθης και η ΔΕΥΑΞ προωθούν επίσης την «πράσινη συμπεριφορά» σε στοχευμένους ενδιαφερόμενους φορείς και φορείς της περιοχής μέσω της εφαρμογής δράσεων δημοσιότητας και μιας εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Για περισσότερη ενημέρωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο του έργου στον ακόλουθο σύνδεσμο https://wrestle.kresna-bg.com/index.php/el/.

Βρείτε εδώ την Πρόσκληση και το Πρόγραμμα της εκδήλωσης.

Το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG V-A "Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020" συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών.

Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.