ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Ξάνθη, 28 Νοεμβρίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ &
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η – Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η:
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΎ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
 
Ενημερώνουμε τους πωλητές της λαϊκής αγοράς του Δήμου Ξάνθης, ότι σε συνέχεια του από 21-11-2022 πρακτικού 1/2022 της Επιτροπής για την βελτίωση και χορήγηση θέσεων στη λαϊκή αγορά του άρθρου 66 του ν.4849/21, όπως αυτή ορίστηκε με την αριθμ. 767/2022 απόφαση Δημάρχου Ξάνθης:

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης τη Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 ο προσωρινός πίνακας καταγραφής των πωλητών της λαϊκής αγοράς του Δήμου Ξάνθης, στους οποίους έχει χορηγηθεί μόνιμη θέση με διοικητική πράξη, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. (γ) της παρ. 4 του άρθρου 66 του ν.4849/2021. Ο ανωτέρω πίνακας θα αναρτηθεί και στη λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης, το Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022.

Οι πωλητές που δραστηριοποιούνται στη λαϊκή αγορά Δήμου Ξάνθης έχουν δικαίωμα ένστασης εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση του προσωρινού πίνακα καταγραφής, ήτοι από την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 και έως την Παρασκευή 09 Δεκεμβρίου 2022.

Οι πωλητές μπορούν να καταθέσουν ένσταση με αίτησή τους στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Ξάνθης (Πλατεία Δημοκρατίας-Τ.Κ.67100), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (07:00π.μ.- 15:00μ.μ). Οι ενστάσεις θα εξεταστούν από την Πενταμελή Επιτροπή που έχει ορισθεί με την αριθμ. 767/2022 απόφαση Δημάρχου Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 66 του ν.4849/21. 
 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΕΝΙΔΗΣ

Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.