Σύμφωνα με το πρακτικό 1/2022 της πενταμελούς Επιτροπής για την βελτίωση και χορήγηση θέσεων στη λαϊκή αγορά Δήμου Ξάνθης, όπως αυτή ορίστηκε με την αριθμ. 767/2022 απόφαση Δημάρχου Ξάνθης και κατάρτησε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 66 του ν.4849/21 προσωρινό πίνακα καταγραφής με τους υφιστάμενους πωλητές κατόχους άδειας οι οποίοι δραστηριοποιούνται, στη λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης και στους οποίους έχει χορηγηθεί η θέση που κατέχουν μόνιμα με διοικητική πράξη.

Ο ανωτέρω προσωρινός πίνακας καταγραφής πωλητών σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. (γ) της παρ. 4 του άρθρου 66 του ν.4849/2021 αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης καθώς και στη λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης.

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα ανάρτησης, ήτοι από 25-11-2022 και εξετάζονται από την επιτροπή. Τυχόν ενστάσεις κατατίθενται με αίτηση στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Ξάνθης (Πλατεία Δημοκρατίας-Τ.Κ.67100), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (07:00π.μ.- 15:00μ.μ).


ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΩΛΗΤΩΝ (αρχείο pdf)

Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.