Σύμφωνα με το πρακτικό 1/2022 της πενταμελούς Επιτροπής για την βελτίωση και χορήγηση θέσεων στη λαϊκή αγορά Δήμου Ξάνθης, όπως αυτή ορίστηκε με την αριθμ. 767/2022 απόφαση Δημάρχου Ξάνθης και κατάρτησε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 66 του ν.4849/21 προσωρινό πίνακα καταγραφής με τους υφιστάμενους πωλητές κατόχους άδειας οι οποίοι δραστηριοποιούνται, στη λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης και στους οποίους έχει χορηγηθεί η θέση που κατέχουν μόνιμα με διοικητική πράξη.

Ο ανωτέρω προσωρινός πίνακας καταγραφής πωλητών σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. (γ) της παρ. 4 του άρθρου 66 του ν.4849/2021 αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης καθώς και στη λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης.

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα ανάρτησης, ήτοι από 25-11-2022 και εξετάζονται από την επιτροπή. Τυχόν ενστάσεις κατατίθενται με αίτηση στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Ξάνθης (Πλατεία Δημοκρατίας-Τ.Κ.67100), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (07:00π.μ.- 15:00μ.μ).


ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΩΛΗΤΩΝ (αρχείο pdf)

 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.