ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Ξάνθη, 03 Νοεμβρίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                              
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Δ/ΝΣΗ  Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες, οι οποίοι διαθέτουν άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου έτους 2022, ότι οι διατάξεις του άρθρου 82 του ν.4975/2022 (ΦΕΚ 187 Α’) τροποποίησαν την παρ. 1 του άρθρου 65 του ν.4688/2020 ως προς την καταληκτική ημερομηνία παραχώρησης πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έως την 15η-01-2023.

Τονίζουμε ότι σύμφωνα με το υπ΄ αριθ. πρωτ. 26403/19-10-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και το με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/486361/02-11-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & ΤΕ-ΑΜΘ, οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες μπορούν να αιτηθούν την παραχώρηση πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου ΜΟΝΟ για τους κοινόχρηστους χώρους που αναφέρονται στην με αριθμ. 414/08-06-2021 απόφαση Δημάρχου Ξάνθης (ΑΔΑ: ΨΓΘΗΩΚ8-3ΒΥ).
Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις οι ενδιαφερόμενοι που έχουν άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου έτους 2022, μπορούν να καταθέσουν σχετική αίτηση στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων για χρήση πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

Σε διαφορετική περίπτωση η χρήση πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου θεωρείται αυθαίρετη και επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη με απόφαση Δημάρχου, σχετικό διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Ξάνθης στα τηλέφωνα 25413 50828 & 25413 50813.
 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ΖΕΡΕΝΙΔΗΣ
 
 

Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.