ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Ξάνθη, 11 Μαϊου 2022
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                  
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ       
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ &
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Δημοκρατίας – Ξάνθη
Τηλέφωνο: 25413 50828
E-mail:
 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ενημερώνουμε τους πωλητές λαϊκών αγορών, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 και της παρ. 2 του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. 21061/25.02.2022 Υ.Α.(ΦΕΚ 980/03.03.2022 τεύχος Β'), για την πρώτη εφαρμογή της παρούσας και μέχρι την 31-5-2022 δεν απαιτείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών περί αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΖΕΡΕΝΙΔΗΣ

Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.