ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Ξάνθη, 09 Μαϊου 2022
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                  
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
& ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες, οι οποίοι διαθέτουν άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου έτους 2022, ότι οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν.4688/2020 όπως τροποποιήθηκαν, με το άρθρο 42 του ν. 4915/2022 αναφορικά με την παραχώρηση πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ισχύουν έως την 30η-09-2022.

Τονίζουμε ότι σύμφωνα με το υπ΄ αριθ. πρωτ. 7146/06-04-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης και το με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/144668/05-05-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & ΤΕ-ΑΜΘ, οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες μπορούν να αιτηθούν την παραχώρηση πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου ΜΟΝΟ για τους κοινόχρηστους χώρους που αναφέρονται στην με αριθμ. 414/08-06-2021 απόφαση Δημάρχου Ξάνθης (ΑΔΑ: ΨΓΘΗΩΚ8-3ΒΥ).

 Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις οι ενδιαφερόμενοι που έχουν άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου έτους 2022, μπορούν να καταθέσουν σχετική αίτηση στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων για χρήση πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

 Σε διαφορετική περίπτωση η χρήση πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου θεωρείται αυθαίρετη και επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη με απόφαση Δημάρχου, σχετικό διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 13 του Β.Δ. 24-9/20-10-1958, όπως ισχύει και της παρ. 5 του άρθρου 65 του ν. 4688/2020 όπως ισχύει.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Ξάνθης στα τηλέφωνα 25413 50828 & 25413 50813.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ΖΕΡΕΝΙΔΗΣ

Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.