Ελληνική Δημοκρατία                                                  Ξάνθη 28 Μαρτίου 2022
Νομός Ξάνθης                                                                         
Δήμος  Ξάνθης 
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Αστικής Κατάστασης
Γραφείο Δημοτολογίου
Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Δημοκρατίας
Ξάνθη- Τ.Κ. 67132
e-mail:
Τηλ. επικ. 2541 3 50832 & 50831

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι, για τη χορήγηση Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας πενταετούς διαμονής στο Δήμο Ξάνθης, για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρόσληψης ΕΠ.ΟΠ. (Φ.Ε.Κ. 12/24.03.2022 , 14/24-03-2022 & 15/24.03.2022 Τεύχος Α.Σ.Ε.Π.) οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στην υπηρεσία μας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση για τη χορήγηση της βεβαίωσης (σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής η αίτηση θα φέρει βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντα)
  2. Αστυνομική Ταυτότητα
  3. Έντυπο Ε1 εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης ετών: 2017-2018-2019-2020
  4. Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ (ΔΕΗ ή ΔΕΥΑΞ) της κατοικίας τους

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως (ή με σχετική εξουσιοδότηση) όλα σε Φ/Α στην υπηρεσία μας (Δημαρχείο Ξάνθης- Γραφείο Δημοτολογίου) ή θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση και ακολούθως θα αποστέλλεται η βεβαίωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του αιτούντα.

Συνημμένα αναρτούμε υπόδειγμα της σχετικής αίτησης (κλικ για λήψη)(κλικ για λήψη)

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ Ι. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.