ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Ξάνθη, 11 Φεβρουαρίου 2022    
Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ                                              Αριθ.Πρωτ:3338
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Ταχ.Δ/νση  : Πλατεία Δημοκρατίας 67100 Ξάνθη
Πληροφορίες: Αικατερίνη Τσαπαδίκου
Τηλέφωνο : 2541350819
E-mail:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ:
Τα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 1. Ασκαρίδης Ηλίας
 2. Γουναρίδης Στυλιανός
 3. Ηλιάδης Θωμάς
 4. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
 5. Μπαντάκ Σιαμπάν
 6. Τόπ Σινάν
 7. Τσακιρίδης Αφεντούλης
 8. Φανουράκης Εμμανουήλ
Και τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοινοποίηση:
- Γεώργιος Τσέπελης (Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Ξάνθης)
- Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά

Σας προσκαλούμε, σε δια περιφοράς, τακτική, συνεδρίαση, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στις 15 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και ώρα έναρξης 9:00- 12:00 ώρα λήξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», την αριθμ.πρωτ.9525/2-7-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τις αριθμ.18318/13-3-2020 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020 και 427/77440/13-11-2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, λόγω στενών χρονικών περιθωρίων επίλυσης των ζητημάτων στο παρακάτω θέμα, της ημερήσιας διάταξης

 1. Έγκριση της παραχώρησης τμήματος κοινόχρηστου χώρου στην Κεντρική πλατεία για την πραγματοποίηση δράσης του έργου « Το Mobile School ταξιδεύει» της Ένωσης Κυριών Δράμας (εισηγητής ο Αντ/χος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης)
 2. Κοπή δέντρου που βρίσκεται στην πάροδο 12 Αποστόλων του Δήμου Ξάνθης (εισηγητής ο Αντ/χος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης)
 3. Κοπή δέντρου που βρίσκεται επί της οδού Αμφέαρος 65 στην Κοινότητα Κιμμερίων του Δήμου Ξάνθης. (εισηγητής ο Αντ/χος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης)
 4. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε οδούς του Δήμου Ξάνθης, για την πραγματοποίηση των αποκαλυπτηρίων μνημείου για τους Ξανθιώτες Εβραίους . (εισηγητής ο Αντ/χος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης)

Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Ζερενίδης
(Αντιδήμαρχος Ξάνθης)


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.