Ελληνική Δημοκρατία                           Ξάνθη 24 Μαρτίου 2021
Νομός Ξάνθης                      
Δήμος  Ξάνθης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι, για τη χορήγηση Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας πενταετούς διαμονής στο Δήμο Ξάνθης, για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρόσληψης ΕΠ.ΟΠ. (Φ.Ε.Κ. 13/22.03.2021 & 10/22.03.2021 Τεύχος Α.Σ.Ε.Π.) οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στην υπηρεσία μας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Αστυνομική Ταυτότητα
  2. Έντυπο Ε1 εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης ετών: 2016 - 2017 - 2018 - 2019
  3. Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ (ΔΕΗ ή ΔΕΥΑΞ)
  4. Αίτηση υπογεγραμμένη για τη χορήγηση της βεβαίωσης

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση και ακολούθως θα αποστέλλεται η βεβαίωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του αιτούντα.

Σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι θα τα προσκομίζουν σε Φ/Α αυτοπροσώπως στην υπηρεσία μας (κεντρική είσοδος Δημαρχείου) , κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο τηλ. επικοινωνίας 2541 3 50832.

Συνημμένα: Υπόδειγμα της σχετικής αίτησης.

 


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.