ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΞΑΝΘΗ 26 Φεβρουαρίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Αριθ.Πρωτ. 4135
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΤΑΜΕΙΟΥ
Πληροφορίες : Π.Κοκκίνου
Τηλ. : 2541350811
Email :

ΠΡΟΣ: Δικαιούχους οικιακών καταναλωτών ΔΕΔΔΗΕ Τοπικής Κοινότητας Κιμμερίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι:

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29-5-2019 (ΦΕΚ 2172/Β/7-6-2019) οι παροχές οικιακής χρήσης των Τοπικών Κοινοτήτων όπoυ λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ και Υβριδικοί Σταθμοί, οι οποίες έχουν ενεργή σύνδεση την 31/7/2020, ημέρα δημοσίευσης του Οριστικού Πίνακα με τον επιμερισμό των ποσών από σταθμούς ΑΠΕ, σε μία η περισσότερες Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες, για τα έτη 2015-2019», ορίζονται ως δικαιούχοι επιστροφής του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1%.

Η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, κατόπιν επικαιροποίησής του, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 παρ.8 της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης, έχει αναρτήσει τον οριστικό πίνακα με τους Αριθμούς Παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών ανά Κοινότητα και ΟΤΑ Α βαθμού, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 2.

Η εφαρμογή αναζήτησης δικαιούχων Αριθμών Παροχής είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://apps.deddie.gr/OnePerCentReturnsRES/pages/index.html

Επισημαίνεται ότι κατά την τελική ανάρτηση των δικαιούχων παροχών, εξαιρέθηκαν οι περιπτώσεις των παροχών για τις οποίες το προκύπτον ποσό είναι μικρότερο του ενός λεπτού (<0,01€). Στις περιπτώσεις αυτές και σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.8 της Υπουργικής Απόφασης, τα ποσά δεν αποδίδονται, αλλά παραμένουν για να αποδοθούν σε επόμενο επιμερισμό

Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
Εμμανουήλ Ι.Φανουράκης

Κοιν: Τοπική Κοινότητα Κιμμερίων προκειμένου να αναρτηθεί το παρόν έγγραφο στον πίνακα ανακοινώσεων του καταστήματος του Δήμου που στεγάζεται στα Κιμμέρια για την ενημέρωση των δικαιούχων.


ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.