ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Ξάνθη, 26 Ιανουαρίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Αδειοδοτήσεων &
Εμπορικών Δραστηριοτήτων
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Τ.Κ. – 67132, Ξάνθη
Τηλέφωνο: 2541 3 50828, 2541 3 5013
E-mail:

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σε συνέχεια της λήξης της αναστολής δραστηριότητας των επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση του κινδύνου περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ενημερώνουμε τους επαγγελματίες πωλητές, ότι στη λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης θα δραστηριοποιούνται μόνο όσοι διαθέτουν θεωρημένη άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.

Επομένως, παρακαλούμε τους επαγγελματίες πωλητές των οποίων οι θεωρήσεις λήγουν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, να φροντίσουν όπως θεωρήσουν τις άδειες τους στο Δήμο της μόνιμης κατοικίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4497/2017. Στη συνέχεια προκειμένου να συμπεριληφθούν στον πίνακα συμμετεχόντων στη λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης, πρέπει να ενημερώσουν το Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Ξάνθης. Προς διευκόλυνση των πολιτών, μπορούν να ζητήσουν από το Δήμο μόνιμης κατοικίας τους, οι θεωρημένες άδειες τους να αποσταλούν υπηρεσιακά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου () κατόπιν συνεννόησης των υπηρεσιών.

Σε διαφορετική περίπτωση, τονίζουμε ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση του κινδύνου περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η αυτοπρόσωπη  παρουσία πολιτών στο δημόσιο είναι εφικτή μόνο κατόπιν σχετικού ραντεβού. Για το Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Ξάνθης στα τηλέφωνα 25413 50828 και 25413 50813.

Ευνόητο είναι ότι επιπλέον των ανωτέρω, στη λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης θα δραστηριοποιούνται μόνο οι πωλητές που δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ΖΕΡΕΝΙΔΗΣ


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.