ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Ξάνθη, 10 Αυγούστου 2020
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ &
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Τηλέφωνο: 25413 50828
E-mail:
 
 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 
Ενημερώνουμε τους κατόχους επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου του Κεφαλαίου Γ του ν. 4497/2017, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 του ν.4712/2020 (ΦΕΚ 146 Α΄):
«1. Οι κάτοχοι επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου του Κεφαλαίου Γ' του ν. 4497/2017 που κατά τη 15η Ιανουαρίου 2019 δεν ανανέωσαν την άδειά τους και εφόσον συνεχίζουν να πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 19 του ως άνω νόμου, μπορούν να υποβάλουν εκ νέου την αίτηση ανανέωσης των αδειών. Η διάρκεια ισχύος της άδειας, ορίζεται έως την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας αδειοδότησης όπως αυτή προβλέπεται από το άρθρο 58 του ως άνω νόμου και πάντως δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.
2. Οι άδειες επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου του άρθρου 14 του Κεφαλαίου Γ' του ν. 4497/2017 που έχουν ανακληθεί το τελευταίο έτος για μοναδικό λόγο την υπέρβαση των ορίων του άρθρου 21 του ως άνω νόμου, από τους φορείς λειτουργίας των υπαίθριων αγορών, θεωρούνται σε ισχύ έως την 31.12.2020».
Σε συνέχεια των ανωτέρω διατάξεων οι επαγγελματίες πωλητές υπαίθριου εμπορίου που είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ξάνθης και δεν έχουν θεωρήσει την άδεια τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4497/2017 έως στις 15-01-2019, μπορούν να απευθυνθούν στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Ξάνθης (Ταχ. Δ/νση: Πλ. Δημοκρατίας Ξάνθη) στα τηλέφωνα: 25413 50828 & 25413 50813.
 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ΖΕΡΕΝΙΔΗΣ
α.α.
 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ

Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.