ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Ξάνθη 15/06/2020
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                  
ΞΑΝΘΗ T.K 67100                                     Αριθ.πρωτ: 13662
Ταχ. Δ/νση :Πλατεία Δημοκρατίας
Πληρ: Βασιλική Μεταξά
Τηλ.: 2541350827-2541350825
FAX: 2541350824                                                       
 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 

Σας γνωρίζουμε ότι:

Με την αριθμό 62/03-06-2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης αποφασίστηκε η «Απαλλαγή καταβολής τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου για το χρονικό διάστημα που οι επιχειρήσεις του Δήμου Ξάνθης δεν έκαναν χρήση αυτού λόγω διακοπής ή περιορισμού της λειτουργίας τους κατόπιν επιβολής περιοριστικών μέτρων εξάπλωσης του COVID-19».

Προκειμένου να χορηγηθεί η ανωτέρω απαλλαγή, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το συνημμένο σχέδιο αίτησης καθώς και να προσκομίσετε τα αναφερόμενα επ’ αυτού δικαιολογητικά.

Η αίτησή σας καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δύναται να αποσταλούν ηλεκτρονική διεύθυνση

 

Ο Αντιδήμαρχος
Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης
Εμμανουήλ Ι. Φανουράκης
 
 

Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.