ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Ξάνθη, 07 Μαΐου 2020
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                    Αριθ. Πρωτ.: 10356
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Γραφείο Δημάρχου
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Τ.Κ. – 67132, Ξάνθη
Τηλέφωνο: 2541350810

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 423/2020 απόφασης Δημάρχου Ξάνθης, σχετικά με τον πίνακα συμμετεχόντων πωλητών στην υπαίθρια λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης για το Σάββατο 09-05-2020»

 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η   ( 430 )

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Την με αριθ. 423/2020 από 30-04-2020 απόφαση Δημάρχου Ξάνθης με θέμα «Πίνακας συμμετεχόντων πωλητών στην υπαίθρια λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης».
 2. Την υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27805/30-04-2020 (ΦΕΚ 1640 Β΄) απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας - Εσωτερικών.
 3. Την υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23451/07-04-2020 (ΦΕΚ 1210 Β΄) απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη-Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων –Υγείας-Εσωτερικών.
 4. Την υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24406/10-04-2020 (ΦΕΚ 1299 Β΄) απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού – Εσωτερικών – Υποδομών και Μεταφορών.
 5. Την υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26797/25-04-2020 (ΦΕΚ 1585 Β΄) απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού – Εσωτερικών – Υποδομών και Μεταφορών.
 6. Την με αριθ. πρωτ. 5/2020 από 18-03-2020 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας του Καταναλωτή, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
 7. Τις διατάξεις του υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/οικ.18154/14-03-2020 (ΑΔΑ: ΩΤΨΚ465ΦΥΟ-Δ9Τ) εγγράφου του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού SARS-COV-2 στις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος».
 8. Την υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24406/10-04-2020 (ΦΕΚ 1299 Β΄) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Προστασίας του Πολίτη – Υγείας – Εσωτερικών, με θέμα «Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου διαπίστωσης των παραβάσεων των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID 19, βεβαίωσης και είσπραξης των σχετικών προστίμων, της διάθεσης των εσόδων από τα επιβληθέντα πρόστιμα, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων».
 9. Την με αριθ. πρωτ. 10077/30-4-20 απόφαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ξάνθης, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία για προληπτικούς λόγους και προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η αποφυγή μετακίνησης πωλητών από άλλους νομούς για τα δύο (2) επόμενα Σάββατα στις 02 Μαΐου 2020 και 09 Μαΐου 2020 και η υπαίθρια λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης να λειτουργήσει μόνο με τη συμμετοχή των πωλητών (παραγωγών και επαγγελματιών) του Νομού Ξάνθης.
 10. Τη με αριθ. 1338/22238/02-09-2019 απόφαση Δημάρχου Ξάνθης «περί ορισμού Αντιδημάρχων» και την ορθή επανάληψη της.
 11. Την με αριθ. 1357/22533/03-09-2019 Απόφαση Δημάρχου Ξάνθης, «περί τροποποίησης της υπ’αριθμ. 1339/2019 Απόφασης Δημάρχου Ξάνθης μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την τροποποίηση της με αριθ. 423/2020 απόφασης Δημάρχου Ξάνθης, σχετικά με τον πίνακα συμμετεχόντων πωλητών στην υπαίθρια λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης για το Σάββατο 09-05-2020, λόγω της εφαρμογής των έκτακτων μέτρων προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Συγκεκριμένα οι πωλητές οι οποίοι θα συμμετέχουν το Σάββατο 09 Μαΐου 2020, στην υπαίθρια λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης, είναι οι αναφερόμενοι στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας συμμετεχόντων στην υπαίθρια λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης το Σάββατο 09 Μαΐου 2020

Παραγωγοί πωλητές λαϊκών αγορών

Α/Α

Επώνυμο:

Όνομα:

1

ΛΕΙΒΑΔΙΤΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ

2

ΚΑΡΑ ΧΑΛΗΛ

ΜΙΖΑΦΕΡ

3

ΣΙΟΥΤΑ

ΕΛΕΝΗ

4

ΣΙΟΥΤΑ 

ΧΑΪΔΩ

5

ΛΥΤΡΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

6

ΓΑΡΟΥΦΑ

ΜΑΡΙΑ

7

ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

8

ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ

9

ΖΟΥΜΠΡΕ

ΣΕΒΤΖΑΝ

10

ΣΕΜΠΕΠΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ

11

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

12

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

13

ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

14

ΣΙΣΣΑΜΠΕΡΗΣ

ΘΕΟΦΑΝΗΣ

15

ΧΟΤΖΑΡ ΙΣΜΑΗΛ

ΧΑΛΙΜΕ

16

ΜΟΛΛΑ

ΕΚΡΕΜ

17

ΧΑΤΖΗΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΚΑΔΗΡ

ΦΙΚΡΙΕ

18

ΜΟΥΜΙΝ ΧΑΣΑΝ

ΜΟΥΜΙΝ

19

ΣΑΝΤΣΙΟ

ΝΕΒΗΜ

20

ΜΠΑΡΚΑΝ

ΑΣΪΕ

21

ΚΕΤΥΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ

22

ΓΚΙΡΙΤΛΗ

ΦΑΤΜΕ

23

ΜΠΑΜΠΑΛΗ

ΜΑΡΙΑ

24

ΚΟΜΜΑΤΙΔΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

25

ΚΑΛΤΣΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

26

ΖΕΡΒΑ

ΠΑΓΩΝΑ

27

ΚΟΥΤΡΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

28

ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

29

ΓΚΙΡΕΤΛΗ

ΜΟΥΜΙΝ

30

ΛΕΝΟΥΔΙΑ

ΑΝΝΑ

31

ΜΠΑΪΡΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

32

ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ

33

ΧΑΤΖΗ ΑΧΜΕΤ

ΦΑΤΜΑ

34

ΒΙΔΟΥΡΑ

ΑΓΟΡΙΤΣΑ

35

ΜΠΕΣΗΜ ΟΓΛΟΥ

ΕΡΝΟΥΡ

36

ΠΑΪΣΙΑΔΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ

37

ΟΣΜΑΝ

ΑΪΝΤΕΝ

38

ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ

39

ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

40

ΧΟΤΖΙΑΡ

ΦΕΡΝΤΙΝ

Επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών

Α/Α

Επώνυμο:

Όνομα:

1

ΧΟΥΣΕΪΝ

ΕΜΗΝ

2

ΣΑΛΗ ΟΓΛΟΥ

ΓΚΙΟΥΛΤΖΑΝ

3

ΜΠΑΡΤΖΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

4

ΧΑΣΑΠΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

5

ΤΣΟΥΛΦΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

6

ΧΑΪΤΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

7

ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑ

8

ΤΟΥΝΙΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

9

ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ

ΕΥΓΕΝΙΑ

10

ΧΟΥΣΕΙΝ ΟΓΛΟΥ

ΕΡΤΑΛ

11

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

12

ΤΟΥΝΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Βάσει των ανωτέρω διατάξεων η λειτουργία των λαϊκών αγορών επιτρέπεται ως ακολούθως:

α) Σε κάθε υπαίθρια αγορά, συμμετέχουν πωλητές σε ποσοστό 50%, ανά κατηγορία πωλητών (κατηγορίες πωλητών: παραγωγοί και επαγγελματίες).

β) Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.

γ) Απαγορεύεται έως και την Κυριακή 10 Μαΐου 2020, η πώληση στις υπαίθριες αγορές των βιομηχανικών ειδών της κατηγορίας Ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4497/2017, εκτός των ειδών ατομικής καθαριότητας και οικιακής φροντίδας, εφόσον αναφέρεται στην άδειά τους.

Επιπλέον, ως μέτρο πρόληψης και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς του Δήμου Ξάνθης θα εφαρμόζονται υποχρεωτικά τα εξής:

 • Όλοι οι πωλητές (επαγγελματίες και παραγωγοί) υποχρεούνται να φορούν κατά τις συναλλαγές και καθ’ όλη την διάρκεια της παραμονής τους στον χώρο, υγειονομική μάσκα και γάντια μιας χρήσης.
 • Κάθε πωλητής οφείλει να τοποθετήσει σε εμφανές σημείο του πάγκου, δοχείο με εγκεκριμένο αντισηπτικό υγρό, προκειμένου να απολυμαίνονται τα μεταλλικά νομίσματα.
 • Η μη συμμόρφωση των πωλητών με όλες τις σχετικές διατάξεις επισύρει την επιβολή των ποινικών και διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από το νόμο.

Επίσης, θα πρέπει να τηρείται απόσταση δύο (2) μέτρων ανά πελάτη έμπροσθεν του πάγκου εμπορευμάτων.

Η τοποθέτηση των πωλητών στη λαϊκή αγορά θα γίνει από την Υπηρεσία Ελέγχου του Δήμου Ξάνθης και με την επιμέλεια και ενημέρωση του αρμόδιου Αντιδημάρχου Ξάνθης, κ. Ιωάννη Ζερενίδη.

Το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Ξάνθης, θα συντονίσει και θα προβεί σε θερμομετρήσεις, και σε διανομή έντυπου υλικού πληροφόρησης, όπου θα αναγράφονται μέτρα αντιμετώπισης της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, στα σημεία εισόδου των λαϊκών αγορών με ανάλογη παροχή συμβουλών κατά την διάρκεια λειτουργίας τους και για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν οι σχετικές Π.Ν.Π.

Εντέλλεται η Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τον συχνό καθαρισμό του χώρου, την έγκαιρη αποκομιδή των απορριμμάτων, την πλύση και απολύμανση του χώρου της λαϊκής αγοράς Δήμου Ξάνθης μετά το πέρας της λειτουργίας της.

Παρακαλούνται όλα τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα για την διαπίστωση τήρησης των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27805/30-04-2020 (ΦΕΚ 1640 Β΄) Κ.Υ.Α.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την υπογραφή της.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡ. ΤΣΕΠΕΛΗΣ
α.α.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ΖΕΡΕΝΙΔΗΣ

 

Κοινοποίηση:

1.  Σύλλογος Παραγωγών Λαϊκών Αγορών «Η ΕΛΠΙΣ» Νομού Ξάνθης.

2.  Σωματείο Μικροπωλητών Ν. Ξάνθης «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ».

3.  Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων Δήμου Ξάνθης.

4.  Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ξάνθης.

5.  Αστυνομικό Τμήμα Ξάνθης.

6.  Τμήμα Εμπορίου Π.Ε. Ξάνθης.

7.  Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

8.  Υπηρεσία Ελέγχου Δήμου Ξάνθης.

9.  Βιβλίο Αποφάσεων.


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.