ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  10-02-2020
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                     Αριθ. Πρωτ. 4009
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Ταχ Δ/νση: Γ. Σταύρου 20
Πληρ: Θεόδωρος Πιπέλης
Τηλ: 25410 65043
ΘΕΜΑ: «Διακοπή μαθημάτων σε σχολεία του Δήμου Ξάνθης, λόγω εποχικής γρίπης»
 ΑΠΟΦΑΣΗ ( 149 )
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 94 παρ. 4 εδάφ. 27 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»
2. Την παρ.1 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010
3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4 του Π.Δ. 79/2017
4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1209/10-02-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη διακοπή μαθημάτων στο Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης Ξάνθης και στο 2ο Νηπιαγωγείο Ξάνθης, που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, λόγω εποχικής γρίπης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τη διακοπή των μαθημάτων από την 11/02/2020 έως την 12/02/2020 στα κατωτέρα σχολεία, που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, λόγω εποχικής γρίπης :
  1. Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης Ξάνθης
  2. 2ο Νηπιαγωγείο Ξάνθης
Κοινοποίηση:
  • Δ/νση Α/βάθμιας Εκπ/σης Ξάνθης (με την παράκληση να κοινοποιηθεί στις σχολικές μονάδες)
  • Βιβλίο Αποφάσεων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ XP. ΤΣΕΠΕΛΗΣ


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.