Ο Δήμος Ξάνθης παρευρέθηκε στην 3η συνάντηση των εταίρων του έργου WRESTLE στο Blagoevgrad της Βουλγαρίας στις 25 Νοεμβρίου 2019. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020 και αφορά ένα κοινό σύστημα διαχείρισης υδάτινων πόρων για μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.

Στη συνάντηση οι εταίροι συζήτησαν σχετικά με την υλοποίηση των δράσεων για κάθε πακέτο εργασίας του έργου. Επίσης συζητήθηκαν τα χαρακτηριστικά και η γενική λειτουργία του συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης των υπηρεσιών ύδρευσης στις δύο διασυνοριακές περιοχές εφαρμογής, προκειμένου να επιτευχθεί συμβατότητα και κοινά αποτελέσματα. Επιπλέον, οι εταίροι συζήτησαν θέματα σχετικά με την από κοινού συνεργασία για την κατάρτιση των στελεχών που θα είναι αρμόδια για την λειτουργία του συστήματος. Παράλληλα, συμφωνήθηκε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε οι κατευθυντήριες γραμμές που θα προκύψουν από το έργο να υιοθετηθούν από τουλάχιστον 4 δημόσιες αρχές της περιοχής εφαρμογής και να υπάρξει ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού και ειδικών ομάδων-στόχου χρηστών των υπηρεσιών ύδρευσης.

Αναλυτικά στοιχεία και πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του έργου:

 https://wrestle.kresna-bg.com/index.php/en/

wrestle

The Cooperation Programme INTERREG V-A "Greece-Bulgaria 2014-2020" is co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF) and national funds of the countries participating in it


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.