ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Ξάνθη 01/10/2019
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                Αριθμ. πρωτ.                                                      
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                                
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ                                                                                          
Τηλ. 2541350811 και 2541350825                                                              
 
Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ
 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 145/30-09-2019/τ.Α` «ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α`)  Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν όλες οι βεβαιωμένες οφειλές καθώς και αυτές που θα βεβαιωθούν έως και 29.11.2019 (αντικατάσταση εδ.α` παρ.1 άρθρου 110 Ν. 4611/2019).

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ( ΦΕΚ 145/30-09-2019/τ.Α` αντικατάσταση άρθρου 111 Ν.4611/2019)

 
Οι οφειλές δύναται ρυθμιστούν ώστε να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις ο αριθμός των οποίων ορίζεται από (1) μία έως (100) εκατό. Ανάλογα με τον αριθμό δόσεων που θα συναφθούν παρέχεται ποσοστιαία απαλλαγή από τόκους, προσαυξήσεις, πρόστιμα ως εξής:
α) Εφάπαξ καταβολή - απαλλαγή κατά ποσοστό 100% (από τόκους, πρόστιμα, προσαυξήσεις)
β) Από (2) έως (24)   δόσεις - απαλλαγή κατά ποσοστό 80% (από τόκους, πρόστιμα, προσαυξήσεις)
γ) Από (25) έως (48) δόσεις - απαλλαγή κατά ποσοστό 70% (από τόκους, πρόστιμα, προσαυξήσεις)
δ) Από (49) έως (72) δόσεις - απαλλαγή κατά ποσοστό 60% (από τόκους, πρόστιμα, προσαυξήσεις)
ε) Από (73) έως (100) δόσεις - απαλλαγή κατά ποσοστό 50% (από τόκους, πρόστιμα, προσαυξήσεις)
Το κατώτερο ποσό δόσης ορίζεται στα 20,00 ευρώ.
Το ποσό της 1ης δόσης ή το συνολικό ποσό (όταν έχει επιλεγεί εφάπαξ εξόφληση) καταβάλλεται εντός τριών εργασίμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδίκαια.
Οι υπόλοιπες δόσεις καταβάλλονται έως το τέλος κάθε μήνα.
Η καθυστέρηση δόσης συνεπάγεται προσαύξηση κατά ποσοστό 5%.
Η ρύθμιση χάνεται εάν δεν καταβληθούν τρείς (3) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή δεν υποβληθούν οι δηλώσεις του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων & του τέλους παρεπιδημούντων
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα Εσόδων - Ταμείου Δήμου Ξάνθης και στα τηλέφωνα 2541350811 και 2541350825.
 
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών
του Δήμου Ξάνθης
Εμμανουήλ Φανουράκης

Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.