Πρόσκληση προς τους κ. κ. Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

NΟΜΟΣ   ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ    ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ

Αριθ. Πρωτ.- 33378 -                                             Κιμμέρια 19-06-2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο  κ. Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων καλεί με την παρούσα Πρόσκληση τους  κ. κ.  Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων, σε  Τακτική  Συνεδρίαση  την  24-06-2014  ημέρα  Τρίτη και ώρα 18:30 για την εξέταση του  παρακάτω θέματος  :

 

1. Ανάκληση  άδειας  προέγκρισης για ίδρυση και λειτουργία καταστήματος.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

Κιμμερίων

 

Μπαντάκ Μπεσήμ